Oprava opěrné zdi francouzské zahrady státního zámku Litomyšl

Zámek Litomyšl

Vážení návštěvníci, jistě jste zaregistrovali, že v současných dnech probíhá oprava nevhodné omítky opěrné zdi francouzské zahrady, a proto nám dovolte vysvětlit probíhající činnosti.

Rozsáhlé poškození omítky je způsobeno krystalizací vodorozpustných solí, které zdivo kontaminují. Aby bylo možné tyto příčiny účinně odstranit, zásah byl rozdělen do dvou let. Letos je snímána nevhodná sanační omítka, budou odstraněny a zlikvidovány výkvěty solí a bude provedeno dočasné nahození povrchu zdiva obětovanou omítkou. Ta cihelné zdivo na zimní období ochrání a zároveň umožní odstranit část solí před finální úpravou. V sezoně 2023 pak bude provedena revize odvodnění rubové strany zdi, která je na straně do zahrady výrazně zatížena navýšeným terénem. K finální úpravě povrchu zdiva bude použita speciální kapilárně aktivní omítka, která je schopna odolávat dlouhodobému zatížení vodorozpustnými solemi. Toto řešení do budoucna umožní provádět lokální opravy nátěru a dalších poruch, jejichž vznik bohužel nelze na této namáhané konstrukci zcela vyloučit.

Mgr. Petr Weiss, kastelán