Přístupnost

Obě základní prohlídkové trasy se nacházejí v 1. patře. Návštěvníci s drobným pohybovým omezením pohodlně vyjdou po pozvolném jezdeckém schodišti a dále jsou pokoje bezbariérové. Vozíčky s vlastním asistentem je nutné vyvézt plošinou po východním schodišti (na straně u pokladny) do patra a dále jsou pokoje bezbariérové. Během prohlídky není možné se posadit.

Doporučujeme také návštěvu exteriérů - anglický park.

Bezbariérové toalety se nachází v komplexu zámeckého areálu.

Doporučujeme ohlásit návštěvu aspoň dva dny předem v pokladně zámku.

 

Nevidomým a zrakově postiženým

návštěvníkům (nikoli skupinám a zájezdům) možnost zapůjčit si v pokladně tyto pomůcky:

  • haptický plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov
  • haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách
  • haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku
  • haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit

Parkování

Do 100 m od zámku naleznete parkovací místa za poplatek. Do 300 m od zámku i parkovací místa bez poplatku.

Kompletní přehled vybavenosti objektů pro návštěvníky se speciálními potřebami (pohyb, sluch, zrak) ve správě NPÚ na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku naleznete zde ,
v rámci celého NPÚ zde .