Výzva k vyjádření předběžného zájmu: nabídka k pronájmu prostor 1. NP kočárovny státního zámku Litomyšl - POZOR, ZMĚNA

NPÚ, ÚPS na Sychrově vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu: nabídka k pronájmu prostor 1. NP kočárovny státního zámku Litomyšl

​​​​​Informace o změně ve výzvě k vyjádření předběžného zájmu k pronájmu prostor 1. NP kočárovny státního zámku Litomyšl:

Z důvodu administrativní chyby bylo nedopatřením chybně uvedeno minimální nájemné v čl. V., bodu 1. písm. f)

Správné znění bodu f) je:

  • minimální nájemné nemovitého předmětu nájmu za kalendářní měsíc činí 8 547,- Kč.

V návaznosti na změny v čl. V, bodu 1. písm. f) se mění termíny v článku VI. a to:

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 22. 5. 2023
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 22. 5. 2023 do 15:00 hodin na e-mailovou adresu: lofflerova.milchaela@npu.cz nebo na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov v zalepené obálce s označením „NEOTEVÍRAT“ a název řízení „Projev předběžného zájmu nájmu: Státní zámek Litomyšl – kavárna v 1. NP Kočárovny“, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 24. 5. 2023

Veškeré podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu ke stažení.